WETTELIJKE VERMELDING

WETTELIJKE INFORMATIE 
De Barry Callebaut Group voorziet deze website en / of pagina’s hiervan (de 'Site') voor algemene informatiedoelstellingen. De materialen op de Site vormen geen professioneel advies.

Uw toegang tot en gebruik van de Site is onderworpen aan de volgende Terms & Conditions. Door deze Site te betreden en te gebruiken aanvaardt u, zonder beperking en kwalificatie, de volgende Terms & Conditions. Gelieve de Site niet te betreden als u deze Terms & Conditions niet aanvaardt. 
Barry Callebaut kan op ieder moment deze Terms & Conditions herzien en updaten. U bent gebonden door dergelijke revisies en dient deze pagina te bezoeken voor iedere toegang om de actuele Terms & Conditions, waaraan u gebonden bent, te herzien. 
De term "Barry Callebaut" verwijst naar de Barry Callebaut Group of zijn vertegenwoordigers. De term "Barry Callebaut Company" verwijst naar iedere wettelijke entiteit binnen de Barry Callebaut Group of in eigendom van Barry Callebaut, inclusief Callebaut. 

Voorwaarden 
De toelating wordt gegeven voor het tijdelijk opslaan van de Site om deze te bekijken op een PC of scherm voor privé-, niet-commerciële doeleinden. De reproductie, inclusief print-outs, permanente opslag, overdracht, verdeling en ieder commercieel gebruik van de inhoud van de Site is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Barry Callebaut. 
U dient ervan uit te gaan dat alles wat beschikbaar is op de Site beschermd is in België en internationaal door intellectuele eigendomswetten. Copyrights blijven bestaan op de inhoud van de Site, individueel en collectief. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress en producten in deze Site zijn het voorwerp van geregistreerde en ongeregistreerde wettelijke bescherming. De foto’s van personen of plaatsen getoond op de Site zijn ofwel de eigendom van of gebruikt door Barry Callebaut met toelating. Het gebruik van deze voorgaande elementen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Barry Callebaut. 
Barry Callebaut zal redelijke inspanningen leveren om de informatie in deze Site actueel en accuraat te houden, maar geeft geen waarborgen over de accuraatheid, volledigheid, geschiktheid voor een bijzondere doelstelling of het niet-schending van de geleverde informatie. Barry Callebaut is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies of letsels door uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid om deze Site te betreden, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie geleverd in deze Site. Barry Callebaut is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of virussen die uw computer en software kunnen infecteren, verlies van data of iedere andere eigendom door uw toegang. 
De product- en dienstgerelateerde informatie geleverd door Barry Callebaut via deze Site wordt geregeld door de Belgische wetten. Als u deze Site betreedt en / of er gebruik van maakt vanuit een plaats buiten de jurisdictie van de wetten van België, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke lokale wetten en regelgevingen. 
Barry Callebaut heeft niet alle sites gelinkt aan de Site gereviseerd en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze off-site pagina’s of andere sites gelinkt aan de Site. Uw toegang tot of het gebruik van dergelijke sites gebeurt op eigen risico. 
U erkent dat het Internet een open netwerk is en dat Barry Callebaut de informatieoverdracht over het Internet niet controleert . 
De verzender van iedere mededeling naar deze Site of Barry Callebaut is aansprakelijk voor de inhoud en informatie die deze bevat, inclusief de nauwkeurigheid, wettelijkheid en accuraatheid, alsook de veiligheid van de verzending. U erkent dat u volledig aansprakelijk bent en Barry Callebaut schadeloos zult stellen voor aansprakelijkheid, schade die voorvloeit uit claims door uw gebruik van de Site en de toegang vanaf uw internetaansluiting tot de Site.

Barry Callebaut heeft het recht om de inhoud van deze Site op ieder moment, om welke reden ook en zonder kennisgeving te wissen, te wijzigen of aan te vullen.

Iedere mededeling via de Site, per e-mail of op een andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen behandeld worden als niet-confidentieel en zonder eigendomsrecht.

U erkent dat de Belgische wetten, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes, van toepassing zullen zijn op alle materies met betrekking tot het gebruik van de Site. Bij een geschil stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.